מחקר 365 Modus365

מחקר מתמשך וליווי אסטרטגי

התנהגות צרכנים

יכולת להתחקות באופן אותנטי אחר התנהגויות ותהליכים צרכניים מתמשכים

פלטפורמת מחקר

ניהול פלטפורמות מחקר ושיח עם צרכנים לאורך זמן

ליווי אסטרטגי

בנייה וביצוע של תכניות מחקר ואסטרטגיה לטווח בינוני עד ארוך

כלי מחקר לדוגמא:

Consumer advice
אתר התייעצות עם צרכנים

כלי המאפשר להתייעץ עם צרכנים ולקבל בזמן קצר משוב איכותני בדו"ח תמציתי שמציג שורות תחתונות. התשובות שמתקבלות הינן מהירות, אותנטיות ונלקחות מקהל רחב ומגוון.
התייעצות עם צרכנים
קהילות דיגיטל

The beating heart

קהילות דיגיטליות פעילות המנהלות שיח משותף לאורך זמן. הקהילות מהוות כר פורה לפעילויות מותגיות שונות – ממחקר מעמיק ורחב ועד לבדיקות קצרות ונקודתיות.

מה השימושים של הכלי?

מחקר וגישוש
בדיקת קונספטים
התייעצויות פנים ארגוניות