Agile ModusAgile

מחקר דינאמי וגמיש

מחקר לבדיקת 'דופק צרכני'

מחקר גישוש מעכשיו לעכשיו כדי לבדוק 'דופק צרכני'

תהליכי מחקר מהירים

תהליכי מחקר מהירים ואדפטיביים המאפשרים אופטימיזציה בזמן קצר

שיתוף הלקוח בממצאי המחקר

שיתוף הלקוח לאורך כל תהליך המחקר והממצאים שלו

כלי מחקר לדוגמא:

Research event

אירוע חווייתי המשלב מספר שיטות מחקר באותו מתחם – סדנאות עבודה ויצירה, מרחבי חשיבה ו\או סימולציות. הלקוח לוקח חלק פעיל במהלך האירוע, ובסופו מקיימים סיעור מוחות מסכם עם מנהלי החברה. האירוע מאפשר לקבל תמונת עומק רחבה בזמן קצר עם תוצרים שמוצלבים בזמן אמת.
ארוע מחקר חוויתי

מה השימושים של הכלי?

פיתוח מוצרים, קונספטים ושפה תקשורתית
בדיקת אסטרטגיות שונות במקביל
בדיקת קונספטים או תוכן (לפיילוטים, פרומואים או פרסומות)