Innovate ModusInnovate

פיתוח חדשנות

בניית בריפים

בניית בריפים לעיצוב מוצרים ושירותים

ליווי תהליכים

ליווי תהליך התקבלות והסתגלות למוצר

בדיקת פוטנציאל שוק

איתור\בחירת קהלי יעד ובדיקת פוטנציאל שוק

כלי מחקר לדוגמא:

סדנת Co-creation
עם צרכנים

סדנא בה מתקיימת חשיבה המצאתית משותפת של צוות המותג יחד עם צרכנים יצירתיים.
פיתוח חדשנות

מה השימושים של הכלי?

פיתוח קונספטים מוצריים חדשים
ניסוח קונספטים תקשורתיים
איתור דרכים יצירתיות כדי להתמודד עם חסמים
גיבוש רעיונות שיווקיים